top of page

C-kullet 2019

N UCH (SeUCH) Mosco's Naana og Lappbergets Jorri

Paringsdato: 01.12.2018

Termin: 01.02.2019

Født: 01.02.2019

Naana fødte 7 friske fine valper på termin, natt til 01.02.2019.

3 hanner og 4 tisper.

Det har vært bra interesse for valpene, og vi har kanskje igjen ei tispe og en hannhund, så om du tror du kan være kandidat for en svensk lapphundvalp er det bare å ta kontakt. 

Jeg fordeler valpene senere, for å prøve å koble rett valp til rett eier. Ingen har 1. valg, 2. valg osv. Jeg vurderer ut fra valpens personlighet og de nye eiernes interesser og planer.

Valpene vil være leveringsklare i månedskiftet mars/april.

Ta kontakt ved interesse:)

bottom of page